• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2021
Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2021


La Resolució CLT/2181/2021, publicada al DOGC número 8457, de 14 de juliol, obre la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2021
El període per presentar les sol·licituds és del 15 de juliol al 14 de setembre del 2021


14/07/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 21 d'abril de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/1254/2021, de 27 d'abril (DOGC núm. 8400, de 3.5.2021);

c) La normativa general de subvencions.

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.165.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4420001, 7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4690001, 7495D/4800001, 7495D/4810001 i 7495/4820001 que es financen amb càrrec al pressupost prorrogat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a l'exercici 2021. Aquest import màxim es distribueix per províncies: 290.000,00 euros per als museus de la província de Barcelona, 460.000,00 euros per als museus de la província de Girona, 250.000,00 euros per als museus de la província de Lleida i 165.000,00 euros per als museus de la província de Tarragona.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC