• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L'FMC reclama disposar d'uns serveis socials potents que garanteixin l'atenció de tothom
L'FMC reclama disposar d'uns serveis socials potents que garanteixin l'atenció de tothom


Representants de la Federació de Municipis de Catalunya han recordat avui en una reunió amb la consellera de Drets Socials els problemes d'infrafinançament continuat que pateixen els ajuntaments, posant també de manifest la manca de professionals i la burocratització excessiva que recau en aquests; han instat també el Departament a redefinir la negociació actual del Contracte Programa amb un finançament realista, i que es tingui especial cura amb la problemàtica de l'emergència habitacional i la salut mental, entre d'altres qüestions

27/07/2021

En la reunió, que ha tingut lloc aquest matí entre la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, acompanyada de la secretària general de Drets Socials, Dolors Rusinés, i la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras, per part del departament; i per part de l’FMC, la presidenta Olga Arnau, la vicepresidenta Alba Pijuan i el vicepresident Eduard Rivas, l'FMC ha demanat la revisió de la negociació del nou contracte programa. En aquest sentit, la consellera s’ha mostrat predisposada a treballar les fitxes des del vessant tècnic i econòmic alhora, tal com se li ha demanat des de l’FMC. També s’ha mostrat oberta a prioritzar les fitxes que cobreixen serveis bàsics i a simplificar els plans per concertar accions.

Des de l’FMC se li ha traslladat que hi ha una valoració general per part del món local d’infrafinançament continuat, on els ajuntaments aporten molt més que el 33% previst inicialment, i que la COVID-19 ha accentuat més. Això genera moltes desigualtats en els serveis que s’ofereixen a la ciutadania en funció del territori. D'altra banda, detectem que els professionals estan en una situació de molta pressió assistencial i hi ha pocs recursos per fer-hi front, ja que s’aboca en ells moltes demandes que superen el seu àmbit d’especialització, a més de molta tasca burocràtica que limita la seva actuació en els col·lectius afectats. Un exemple d’això passa en els tràmits en la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i Ingrés Mínim Vital (IMV), cal revisar el model per reduir la burocratització i donar una resposta àgil a les persones/famílies i facilitar la tasca als ajuntaments. En aquest sentit, la consellera ha expressat que en aquests moments la tramitació de l'RGG està en dos mesos i que la llista d’espera està a zero, ja que s’han ampliat les partides, i que estan treballant en un pla de transformació digital que ha de facilitar tots els tràmits, compartint dades també amb el Departament de Salut.

L’FMC ha destacat també que, pel que fa al problema de la pobresa energètica (electricitat però també altres subministraments), estem pendents encara de saber com seran finançats els percentatges finals que assumeix cada administració.

Finalment, l’FMC ha posat sobre la taula la necessitat de donar un fort impuls al Parc públic d’habitatges, afrontar d’una manera global la problemàtica que genera la manca d’habitatge i l’emergència habitacional, que impacta directament en els ajuntaments, que actualment no comptem amb els recursos suficients. La consellera ha explicat que ben aviat tenen previst destinar importants quantitats econòmiques dels fons europeus al tema de l’habitatge, en total seran 500 milions en tres anys. En aquest sentit, també ha informat que la previsió és destinar 400 milions d’euros dels fons socials europeus als serveis socials bàsics, 100 dels quals aquest mateix any 2021. D’aquests diners, com a mínim un 15% de les dues línies aniran destinats als municipis.

D’altres temes tractats amb la consellera han estat la petició d’una revisió profunda de l’Indicador Sintètic Social, ja que no s’ha treballat conjuntament amb les entitats municipalistes i no incorpora l’impacte que ha suposat la pandèmia. Quant a la problemàtica creixent de les patologies de salut mental desateses pel sistema sanitari i que poden derivar en violència, tensions familiars, exclusió, sensellarisme, etc., caldria un pacte nacional; i per a les derivades d’addicions, demanem treballar-ho també des de les àrees bàsiques de salut. En relació a l’atenció dels joves migrats no acompanyats, cal una reflexió profunda que passi per no canviar el model actual d’atenció, com es proposa en el nou contracte programa per part de la conselleria, atès que els professionals dels serveis socials són amb diferència els tècnics amb més experiència i bagatge professional per atendre aquests nois/noies i fer-ne el seguiment i atenció, i a més és necessari més coordinació amb el SOC.

Finalment, des de l’FMC creiem que cap optimitzar la participació de les entitats municipalistes al Consell General de Serveis Socials i fer una reflexió profunda sobre el model d’assistència a les persones grans en un futur pròxim.

La reunió s’ha produït en un to amable i constructiu, i ha finalitzat emplaçant-nos mútuament a col·laborar de manera activa per resoldre les dificultats traslladades, així com a participar en l’important repte de fer ús dels fons europeus per afrontar problemàtiques estructurals con són l’habitatge i el reforç dels serveis socials bàsics.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC