• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'inaugura la 34a edició del Seminari de Dret Local de l'FMC centrat en analitzar les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la pandèmia en el món local
S'inaugura la 34a edició del Seminari de Dret Local de l'FMC centrat en analitzar les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la pandèmia en el món local


Més de 233 inscrits en aquesta edició de l'SDL, que acabarà el 10 de juny de 2022 i que consta de nou sessions (de periodicitat mensual). En el decurs d'aquesta edició intentarem debatre qüestions jurídiques rellevants que afecten el món local, com ara la gestió dels fons europeus Next Generation, el finançament de projectes en època de crisi o la situació de l'Estat social, la contractació administrativa, el patrimoni dels ens locals i el seu ús, la bona administració i la prevenció de la corrupció, la situació dels funcionaris interins, l'impacte econòmic de les regulacions locals i l'obligació legal de consideració del mateix o l'estat de la jurisdicció contenciosa administrativa

01/10/2021

Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya; Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local; Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; i Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l'Ajuntament de Barcelona, han donat el tret de sortida a la 34a edició del Seminari de Dret Local organitzat per l'FMC. En paraules de Susanna Mérida, "posem en valor l'elevat nombre d'inscripcions rebudes en aquesta edició i, tot i que es manté el desenvolupament del seminari en format híbrid, agraïm l'esforç que han fet per poder recuperar la presencialitat, ja que per a l'FMC aporta un valor afegit a l'activitat formativa que estem desenvolupant".

Just després de l'informe jurídic habitual de cada sessió, hem comptat amb la primera ponent, Victòria Camps Cervera, professora, filòsofa, membre del Consejo de Estado, que ha analitzat l'anomenada ètica de la cura i la seva relació amb l’activitat administrativa diligent. En aquest sentit, en la seva ponència ha explicat la consideració de la cura com a valor emergent, què és el dret a una bona administració, com protegir-lo i garantir-lo i ha enumerat quines són les normes i les virtuts.

Per la seva banda, en els espais de diàleg, Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre del Comitè d'experts per a la modernització de l’Administració, del Ministeri d'Administracions Públiques, ens introdueix el Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Així, parla sobre quines són les mesures singulars i excepcionals per corregir l'elevada temporalitat, com prevenir-ho, com s’han d’adoptar aquestes mesures, quins són els processos d'estabilització d'ocupació temporal, com es pot controlar i sancionar la temporalitat excessiva i si les mesures previstes a l'RDL són suficientment efectives i dissuasives, entre d'altres qüestions.

Per debatre sobre la nova Carta de drets digitals, comptem amb Eduardo Gamero Casado, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, i membre de la xarxa "Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial (DAIA)", i Clara Velasco Rico, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. Amb el títol 'Administració local electrònica, algoritmes i intel·ligència Artificial: la nova Carta de Drets Digitals' expliquen als assistents que aquesta carta que es presenta no tracta de crear nous drets fonamentals sinó de perfilar els més rellevants en l'entorn i els espais digitals o descriure drets instrumentals o auxiliars dels primers. Es tracta, doncs d'un procés naturalment dinàmic atès que l'entorn digital es troba en una evolució constant amb conseqüències i límits que són molt difícils de preveure. El text té la seva base en molts avenços ja realitzats a Espanya per al reconeixement dels drets digitals.

El Seminari de Dret Local se celebra en format híbrid, presencialment des de l'auditori de la UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), a Barcelona; i en streaming per mitjà de la plataforma Zoom.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació SDL


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC