• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Innovació i col·laboració durant la pandèmia i més enllà
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Innovació i col·laboració durant la pandèmia i més enllà


ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un tràngol per a moltes empreses, famílies i governs, però també deixarà algun llegat positiu com són l'empoderament comunitari que ha desencadenat i la demostració (novament) de la importància d'allò local en la protecció del benestar dels ciutadans. La mobilització de les comunitats, superant obstacles administratius i creant una profitosa aliança amb els serveis públics municipals ha permès donar resposta a les necessitats més bàsiques de col·lectius desafavorits de manera immediata i efectiva


07/10/2021

Després d'aquesta experiència, l'important és no perdre el capital d'energia comunitària que s’ha generat, i per això cal extreure’n les lliçons i consolidar les iniciatives que s'han posat en marxa, amb mesures que permetin: protegir el dinamisme i la informalitat dels grups que s'han organitzat, fer un mapa de les bones pràctiques que han sorgit per escalar-les a tot el municipi, consolidar i estendre les xarxes de col·laboració que s'han teixit (entre comunitats, administració local i sector empresarial) o aprofitar les lliçons apreses sobre les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en matèria de prestació de serveis.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC