• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es publica la relació certificada de projectes a realitzar per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per garantir el dret a l’assistència social integral a les víctimes de violència de gènere i l’atenció als menors a l’any 2021
Es publica la relació certificada de projectes a realitzar per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per garantir el dret a l’assistència social integral a les víctimes de violència de gènere i l’atenció als menors a l’any 2021


Resolució de 5 d’octubre publicada al BOE número 243, d’11 d’octubre de 2021

13/10/2021

Per acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat de 23 de juny de 2021, es van fixar els criteris de distribució i la distribució resultant per a l'any 2021 del crèdit de 7.000.000 d'euros per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis que garanteixin el dret a l'assistència social integral a les víctimes de violència de gènere i l'atenció als menors de l'aplicació pressupostària 30.03.232C.450. Aquest acord ha estat publicat en el BOE de 6 de juliol de 2021 mitjançant Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere.


En el citat acord s'estableix que els compromisos d'aportació de fons per part de l'Administració general de l'Estat a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, es formalitzaran a través de resolucions de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es faran efectius els deslliuraments corresponents a la distribució territorial dels crèdits pressupostaris per a l'exercici 2021, tramitant-se amb anterioritat el corresponent expedient de despesa.


El deslliurament dels crèdits a cada comunitat autònoma i a les ciutats de Ceuta i Melilla es realitzarà sempre que s'hagin aprovat prèviament de comú acord els projectes remesos a la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, juntament amb la relació certificada d'aquests, i se'ls hagi donat publicitat al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC