• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Amiant: de la microscòpia òptica a la microscòpia electrònica
Amiant: de la microscòpia òptica a la microscòpia electrònica


Amb el títol 'Amiant: De la Microscòpia Òptica (MO) a la Microscòpia Electrònica (ME)', l'Institut Català de Seguretat i Salut laboral, organitza una jornada virtual el 30 de novembre, amb la que es vol introduir un debat sobre la problemàtica de l'amiant entre les persones tècniques interessades i, específicament, entre les que treballen en aquest sector. De la MO a la ME significa que hi ha un llarg camí que haurem de fer, per transitar des del passat, el present i cap al futur i així aconseguir una societat lliure d'amiant

17/11/2021

En la jornada es vol donar la paraula a les empreses que ja han recorregut bona part del camí per aconseguir un mon lliure de l'amiant, i que es van enfrontar a un repte enorme, conformant i anant adaptant tot un nou sector d'activitat, basant-se en el coneixement científic dels efectes de les fibres d'amiant i en la implementació de noves tècniques i de nous procediments de treball.

Tot això conforma un horitzó que transcendeix de l’àmbit laboral al de la salut pública i al del medi ambient.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC