• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Preus unitaris, per a l'any 2021, dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris
Preus unitaris, per a l'any 2021, dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris


Ordre SLT/251/2021, de 24 de desembre, publicada al DOGC número 8574, de 30 de desembre de 2021

30/12/2021

Els preus unitaris per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 de desembre de 2021 són els determinats, en manera i quantia, a l'annex d'aquesta Ordre.

Els preus unitaris establerts a l'Ordre SLT/109/2021, de 19 de maig, per la qual es prorroga, per a l'any 2021, l'Ordre SLT/48/2021, d'1 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris (segons la redacció donada per l'Ordre SLT/174/2021, d'1 de setembre) són aplicables a tota l'activitat prestada entre l'1 de gener de 2021 i el 31 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

A fi de revisar els preus dels contractes adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris, aplicables el 31 de desembre de 2020, continua vigent, per a tot l'any 2021, la disposició addicional primera de l'Ordre SLT/109/2021, de 19 de maig, per la qual es prorroga, per a l'any 2021, l'Ordre SLT/48/2021, d'1 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC