• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya


Resolució EMT/3876/2021, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8574, de 30- de desembre de 2021

30/12/2021

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de formació per cobrir necessitats específiques Mes Talent a Catalunya, adreçades a especialitats d'alt nivell de qualificació professional 4 i 5, dels àmbits digital, economia verda i d'atenció a les persones, i complementàriament, de certificats de professionalitat i d'especialitats no formals de nivell 3, que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució i d'acord amb la base 2.3.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm.7724 d'11 d'octubre), modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm.8252 de 22 d'octubre) i per l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre (DOGC núm.8528 , de 22 d'octubre).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC