• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Educació: sobre la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social
Educació: sobre la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social


Acord GOV/1/2022 de 4 de gener, publicat al DOGC número 8578 de 5 de gener de 2022

05/01/2022

S’acorda refermar el compromís del Govern amb la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social, a tots nivells i per totes les vies institucionals, polítiques i jurídiques que tingui a la seva disposició, així com promoure el consens i la màxima unitat política per fer-ho possible.

Protegir amb tots els mitjans les persones que regeixen els centres educatius, els i les mestres i la resta de persones que hi presten serveis davant qualssevol atac il·legítim que puguin patir i, d'acord amb el principi legal d'indemnitat, posar els serveis d'assessorament, representació i defensa jurídica de l'Administració de la Generalitat al seu servei.

Exigir responsabilitats per la via corresponent, ja sigui política, penal, administrativa o d'una altra naturalesa, a totes aquelles persones o entitats que ataquin injustament a persones o col·lectius per la defensa i l'ús del català o per l'exercici de llurs funcions.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC