• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
La Diputació de Lleida colidera un projecte pilot a escala estatal per impulsar polítiques actives contra el despoblament
La Diputació de Lleida colidera un projecte pilot a escala estatal per impulsar polítiques actives contra el despoblament


La Diputació de Lleida és una de les institucions signants del conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Diputació d’Osca i el Conselh Generau d’Aran, per dur a terme un projecte pilot consistent en el desenvolupament de Cèl·lules d’Innovació Rural a les comarques de Lleida i Osca, com a instrument innovador per abordar el despoblament i amb capacitat de ser replicat en altres territoris rurals afectats pel repte demogràfic

15/06/2022

Concretament, es tracta d’un projecte pilot de validació de polítiques actives contra el despoblament i davant l’envelliment de la població, que parteix de la línia de treball impulsada per la conferència de presidents del 17 de gener de 2017 que es materialitza en l’Estratègia Nacional davant el repte demogràfic que promou el govern espanyol.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic, responsable de les polítiques contra el despoblament, considera de gran interès les polítiques impulsades des de la Diputació de Lleida per afavorir la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, com a mitjà per abordar el despoblament.

Així, les parts signants del conveni consideren que, per tal de fer front al repte demogràfic, cal impulsar una nova generació de models adaptatius de desenvolupament territorial propis focalitzats en el canvi, la transformació i l’impacte sostingut en el temps que, mitjançant una dinàmica en xarxa,  promogui un desenvolupament descentralitzat basat en impulsar una innovació transformativa com a motor de generació dels canvis necessaris tant en la dimensió social com tècnica dels territoris rurals.

El projecte es materialitzarà mitjançant l’ampliació, la consolidació i la creació de Cèl·lules d’Innovació Rural, com a instrument de concertació territorial i d’interessos socials i econòmics que tenen com a objectiu el desenvolupament de solucions sistèmiques d’innovació transformativa en zones amb dificultats demogràfiques especials. Les Cèl·lules d’Innovació Rural afavoreixen i promouen processos participatius per codefinir una visió de futur, consensuar àmbits prioritaris d’actuació i impulsar, de manera col·laborativa projectes i actuacions en cadascun d’aquests àmbits per avançar cap a aquesta visió construïda sobre sòlids consensos institucionals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC