• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2023
Ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2023


Resolució ACC/1637/2023, d’11 de maig, publicada al DOGC número 8916, de 16 de maig de 2023

16/05/2023

Es convoquen per a la campanya 2023 els ajuts que es detallen a continuació:

1.1 Ajuts a la renda:

Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.

Ajut redistributiu complementari a la renda per a la sostenibilitat.

Ajut complementari a la renda per a joves agricultors i joves agricultores.

Sol·licitud de drets de la reserva nacional.

1.2 Règims en favor del clima i el medi ambient:

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures humides.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures mediterrànies.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys plans.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent elevat i bancals.

Ecorègim d'Agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents.

1.3 Ajuts associats per als agricultors:

Ajut associat a la producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació.

Ajut associat a la producció sostenible d'arròs.

Ajut associat a la producció de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.

Ajut associat a la producció de la resta de lleguminoses.

Ajut associat a la producció de llavors certificades de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.

Ajut associat a la producció de llavors certificades de la resta de lleguminoses.

Ajut associat a la producció sostenible de tomàquet per a transformació.

Ajut associat a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental.

1.4 Ajuts associats per als ramaders:

Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn.

Ajut associat per a l'engreix de vedells a l'explotació de naixement.

Ajut associat per a l'engreix sostenible de vedells.

Ajut associat per a la producció sostenible de llet de vaca.

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i de cabrum de carn.

Ajut associat per a la producció sostenible de llet d'ovella i de cabra.

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles.

Règim jurídic: Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i controls (BOE núm. 312, de 29.12.2022), i per l'Ordre ACC/110/2023, de 8 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir del 2023 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments (DOGC núm. 8913 d'11.5.2023).

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2023 s'han de formalitzar d'acord amb el que estableix l'article 3 de l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023 (DOGC núm. 8896, de 17.4.2023).

Es poden presentar des de l'1 de març fins al 31 de maig de 2023. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat fins al 15 de juny. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, l'import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades transcorreguts el període esmentat no s'admetran a tràmit.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resollució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC