• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l'arrelament territorial dins del sector agroalimentari i ajuts per al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d'aliments
Ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l'arrelament territorial dins del sector agroalimentari i ajuts per al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d'aliments


Resolució ACC/1638/2023, de 8 de maig, publicada al DOGC número 8916, de 16 de maig de 2023

16/05/2023

Aquests ajuts de minimis per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026 estan sotmesos al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, i es convoquen, a l'empara de les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026 (DOGC núm. 8816 de 20.12.2022), per als potencials beneficiaris que no hagin optat per aquests ajuts en la convocatòria efectuada mitjançant la Resolució ACC/4020/2022 i la Resolució ACC/4021/2022.

L'òrgan instructor dels expedients de les línies 4 i 8 d'aquests ajuts és la Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària.

El termini de presentació de sol·licituds de l'ajut serà de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC