• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent
Canvis en la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent


Reial decret 370/2023, de 16 de maig, publicat al BOE número 117, de 17 de maig de 2023

17/05/2023

Amb aquest reial decret es facilita l'accés a la jubilació anticipada per a les persones amb discapacitat superior al 45%. Per a aquest col·lectiu es redueixen els anys de cotització exigits de 15 a 5 anys des del diagnòstic de la discapacitat superior al 45% per a accedir a jubilació anticipada, sent necessari haver treballat un temps efectiu equivalent al període mínim de cotització. A més, s'aplica el mateix règim també a les persones que tinguin més d'una patologia discapacitant si, en conjunt, superen el 45% de discapacitat.

Quant a les patologies, la nova norma facilita tant la seva acreditació com la seva actualització. En concret, l'acreditació de la discapacitat es podrà realitzar, a més de mitjançant certificació de l'IMSERSO o de les comunitats autònomes, mitjançant un informe mèdic que acrediti que ha patit alguna de les patologies contemplades i la data d'inici o manifestació d'aquestes. D'altra banda, es posa en marxa un nou procediment, més àgil i senzill, per a actualitzar el llistat de patologies, de manera que passarà a estar en l'annex de la norma i es podrà modificar mitjançant Ordre Ministerial del Ministeri d'Inclusió.

El reial decret entrarà en vigor el dia primer del mes següent al de la seva publicació al BOE i s'aplicarà a fets causants posteriors a la seva entrada en vigor.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC