• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El Govern aprova la Programació de Desenvolupament Rural per al període 2023-2027
El Govern aprova la Programació de Desenvolupament Rural per al període 2023-2027


El Govern ha aprovat un dels principals instruments a través del qual s’organitza la política territorial i de foment al món rural, que centrarà els esforços en els ajuts agroambientals, el foment del relleu generacional, la competitivitat del sector, i la metodologia Leader

La nova programació, iniciada aquest 2023 i fins al 2027, està formada pel Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC), el qual compta amb cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, dotat íntegrament amb fons de la Generalitat de Catalunya


17/05/2023

Una de les principals novetats d’aquest nou període de programació és l’existència de dos programes, un cofinançat amb fons europeus i un finançat exclusivament amb fons de la Generalitat de Catalunya. Aquesta doble línia respon a la voluntat de l’administració catalana de mantenir un esforç financer adient per al desenvolupament dels sectors agrari i forestal, que han vist com es reduïen les aportacions d’Europa arran de la inestabilitat internacional viscuda els darrers anys. Per esquivar aquesta disminució de pressupost, s’ha dissenyat una estratègia de desenvolupament rural composta de dos programes, capaç de garantir un import adequat a les necessitats rurals dels pròxims 5 anys.

En aquest sentit, el nou període de la PAC es construeix al voltant de 10 objectius clau:
1. Garantir uns ingressos justos als agricultors.
2. Augmentar la competitivitat.
3. Millorar la posició dels agricultors en la cadena alimentària.
4. Acció pel canvi climàtic.
5. Preservació del medi ambient.
6. Preservar els paisatges i la biodiversitat.
7. Donar suport a la renovació generacional.
8. Zones rurals vibrants.
9. Protegir la qualitat dels aliments i la salut.
10. Foment del coneixement i la innovació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC