• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Cal potenciar les polítiques locals en el camp de l’educació artística
Cal potenciar les polítiques locals en el camp de l’educació artística


Les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis s’han reunit avui amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i responsables dels departaments d’Educació i Cultura del Govern de la Generalitat amb l’objectiu de posar en comú el treball dut a terme fins al moment en relació amb els compromisos adquirits al 1r Fòrum de les Arts a l’Educació

En la reunió, a la què hi ha assistit el vicepresident de l’FMC, Eduard Rivas, s’ha lliurat el document elaborat per l’FMC i l’ACM sobre la governança de les escoles locals de les arts, on s’assenyalen algunes necessitats i compromisos de les diferents administracions en el camp de l’educació artística


17/05/2023

La Carta de les Arts a l’Educació impulsada pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) posa de manifest la importància, per a la societat, de l’educació i la pràctica artística en tots els àmbits, dins i fora l’ensenyament formal, i l’assenyala com a una eina imprescindible per a la formació d’una ciutadania crítica, lliure i feliç, capaç d’integrar el coneixement, la creativitat i la pràctica artística en el seu entorn quotidià.

El document lliurat posa de manifest que cal abordar la relació entre l’educació i la cultura, trencant les barreres existents i desenvolupant un marc d’acció pública que aconsegueixi resoldre les desigualtats en la participació cultural. Per aconseguir-ho, és del tot necessari promoure polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i que garanteixin el dret a participar a la vida cultural dels pobles i ciutats.

També insisteix en el fet que hem de garantir els drets culturals per eliminar les desigualtats, regular el marc institucional i competencial i definir les polítiques de les diferents administracions en el camp de l’educació artística. A més, el document assenyala algunes necessitats que cal abordar per tal de desenvolupar les polítiques locals en la matèria, ja que els municipis es troben amb un seguit de dèficits i mancances que la Generalitat ha d’abordar, com la formació i contractació del professorat, la rigidesa normativa per tal de disposar de professionals als centres escolars, la connexió de l’escola amb l’entorn o l’autonomia del centre.

Mentre s’articula aquest nou Sistema integral nacional de les arts, els ajuntaments i la resta de corporacions locals que han fet l’aposta d’impulsar programes d’aprenentatges artístics, tenen problemes que cal resoldre per millorar les seves accions; alhora, però, es comprometen a impulsar, mantenir i desplegar programes artístics, avançar en una dimensió més integral i interdisciplinària de les arts, incorporant, a més de la música, altres continguts en matèria audiovisual, teatre, dansa, d’arts visuals, arts digitals, circ, màgia, cant coral, còmic, disseny, etc.

L’educació artística no es pot entendre únicament com el domini d’un llenguatge o disciplina artística. Els ciutadans han de poder expressar-se artísticament i gaudir de les arts. Cal generar itineraris compartits entre les escoles de les arts i els centres culturals bàsics per impulsar una educació artística al llarg i ample de la vida que afavoreixi viure experiències relacionades amb la creació i el gaudi a partir de propostes artístiques. Per a això, els assistents a la reunió s’han emplaçat a seguir col·laborant després de les eleccions locals del proper 28 de maig.

Relacionats:BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC