• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Programació de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2023-2027
Programació de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2023-2027


Acord GOV/109/2023, de 16 de maig, publicat al DOGC número 8918, de 18 de maig de 2023

18/05/2023

S’aprova la programació de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2023-2027, integrada per les mesures contingudes en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027 aprovat per la Decisió d'execució C (2022) 6017 final, de 31 d'agost de 2022, i les mesures contingudes en el programa complementari de desenvolupament rural de Catalunya finançades íntegrament amb fons de la Generalitat de Catalunya. La programació de desenvolupament rural de Catalunya 2023-2027 és la que consta en l'annex d'aquest Acord, i es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

S’encomana al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el desplegament de les mesures que integren la programació de desenvolupament rural de Catalunya.

La nova programació, iniciada aquest 2023 i fins al 2027, està formada pel Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC), el qual compta amb cofinançament delsFons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, dotat íntegrament amb fons de la Generalitat de Catalunya. En total, els dos programes disposen d’un import total de 687,8 milions d’euros, dels quals 527,8 milions s’emmarquen dins del PEPAC i 160 milions corresponen al PDR de Catalunya.

Una de les principals novetats d’aquest nou període de programació és l’existència de dos programes, un cofinançat amb fons europeus i un finançat exclusivament amb fons de la Generalitat de Catalunya. Aquesta doble línia respon a la voluntat de l’administració catalana de mantenir un esforç financer adient per al desenvolupament dels sectors agrari i forestal, que han vist com es reduïen les aportacions d’Europa arran de la inestabilitat internacional viscuda els darrers anys. Per esquivar aquesta disminució de pressupost, s’ha dissenyat una estratègia de desenvolupament rural composta de dos programes, capaç de garantir un import adequat a les necessitats rurals dels pròxims 5 anys.

En aquest sentit, el nou període de la PAC es construeix al voltant de 10 objectius clau:

1. Garantir uns ingressos justos als agricultors.

2. Augmentar la competitivitat.

3. Millorar la posició dels agricultors en la cadena alimentària.

4. Acció pel canvi climàtic.

5. Preservació del medi ambient.

6. Preservar els paisatges i la biodiversitat.

7. Donar suport a la renovació generacional.

8. Zones rurals vibrants.

9. Protegir la qualitat dels aliments i la salut.

10. Foment del coneixement i la innovació.

Pel que fa a les intervencions, cal destacar que el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 (PEPAC) gira entorn de 8 grans eixos d’actuació. El més important és el paquet d’ajuts agroambientals, que es caracteritza per incorporar actuacions centrades en la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, així com la protecció de la biodiversitat i els paisatges.

El següent gran eix d’actuació està compost pels ajuts a inversions productives i el relleu generacional, i té com a objectiu principal incorporar nous joves a les explotacions agràries, i promoure inversions que millorin el rendiment econòmic d’aquestes. Uns altres ajuts rellevants són els forestals, que busquen assegurar la gestió sostenible dels boscos i l’aprofitament dels seus recursos.

Els ajuts a la cooperació i Leader continuen sent molt importants en aquest nou període per fomentar el teixit associatiu, empresarial i local de les zones rurals. Pel que fa a la transferència tecnològica i assessorament, aquest paquet promourà un correcte desenvolupament del sector agrari i se centrarà específicament en el desenvolupament tecnològic de les explotacions.

Finalment, hi haurà un paquet d’ajuts per a zones amb limitacions naturals, ajuts a inversions al medi natural que buscaran una millora mediambiental i no un rendiment econòmic, i ajuts a l’assistència tècnica.

El pressupost de les intervencions de desenvolupament rural en el PEPAC es desglossa amb l’aportació per part del FEADER de 226.985.750 euros, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb 210.628.087 euros, i de l’Administració general de l’Estat amb 90.260.000 euros.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC