• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU
Subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU


Resolució TER/1706/2023, de 16 de maig, publicada al DOGC número 8920, de 22 de maig de 2023

22/05/2023

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/1029/2023, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGC núm. 8886, de 30.3.2023).

Les sol·licituds d'accés a les subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants en aquest enllaç, juntament amb la documentació que es detalla a la base reguladora 11.

El termini de presentació de sol·licituds per a les actuacions seleccionades a l'annex 1 de la Resolució de selecció d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, dictada el 29 de desembre de 2022 per la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza:

a) En el termini de cinc mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui propietari del sòl o titular d'un dret de superfície o concessió administrativa a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

b) En el termini de sis mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui titular d'un dret de superfície o concessió administrativa amb posterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC