• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases dels ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general
Bases dels ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general


Resolució TER/1754/2023, de 23 de maig, publicada al DOGC número 8923, de 25 de maig de 2023

25/05/2023

Aquestes bases reguladores tenen per objecte regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, corresponents a les actuacions relacionades a la base reguladora 2.

Poden ser beneficiaris d'aquesta línia ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, els promotors d'habitatges, públics o privats, amb seu social o operativa a Catalunya, que disposin d'una resolució de reconeixement de qualsevol de les subvencions detallades a la base reguladora 2.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC