L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Governació, amb la col·laboració de l'FMC i l'ACM organitzen unes jornades que se celebraran arreu del territori i que tenen l'objectiu de donar a conèixer les mesures que permetran a les administracions disposar d'instruments per ajudar les famílies que estan endeutades, ampliar el parc públic d'habitatges i evitar els desnonaments. Les sessions tindran lloc a Barcelona el 15 i el 22 de febrer, a Tarragona el 16 de febrer, a Girona el 17 de febrer, a Vic el 20 de febrer i a Lleida el 24 de febrer


14/02/2017

La Llei 4/2016 dóna resposta a la suspensió per part del Tribunal Constitucional dels articles referents a l'habitatge de la Llei 24/2015 de mesures urgents en matèria d'habitatge. Aquesta llei té per objecte l'adopció de mesures en matèria de protecció del dret a l'habitatge i serveis socials, així com la regulació dels procediments extrajudicials de resolució de conflictes derivats de les relacions de consum, en relació amb les persones que es troben en situació o en risc d'exclusió residencial.

Les jornades estan adreçades principalment a tècnics d'oficines locals d'habitatge, tècnics de serveis socials, responsables jurídics i càrrecs electes en general, per informar de les mesures que permetran a les administracions disposar d'instruments per ajudar les famílies que estan endeutades, ampliar el parc públic d'habitatges i evitar els desnonaments. Amador Marquès, alcalde de Bossòst i president de l'Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de la Federació de Municipis de Catalunya intervindrà a la inauguració de la primera jornada, que tindrà lloc a Barcelona el 15 de febrer.