ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Les mesures de restricció de la mobilitat i d'aïllament domiciliari que es van haver d’adoptar per contenir la pandèmia de la COVID-19 van afavorir un reforçament de les relacions amb els veïns. però, per contra, van erosionar els vincles entre barris, van dificultar el procés d'integració dels nouvinguts i van fer augmentar les desigualtats econòmiques. Tot plegat va provocar que no fos una època gaire positiva per a la cohesió social de les comunitats locals


10/07/2023

Una vegada superats els estralls sanitaris de la pandèmia és urgent revertir les cicatrius socials i comunitàries que ha deixat la crisi, cosa que requereix sobretot l’acció dels governs locals amb estratègies com ara: la inversió en infraestructures socials que afavoreixin les interaccions i la trobada entre persones d'orígens diversos, l'adopció de mesures que facilitin la integració social de les persones nouvingudes i la implicació de les comunitats amb mecanismes de participació i de coproducció.