ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles, ODS número 14: Vida submarina i ODS número 15: Vida terrestre

El sector de la sostenibilitat i de les solucions ecològiques té, a més d’un gran valor per a la sostenibilitat, un enorme potencial de generació de riquesa i de creació de llocs de treball. De fet hi ha un nombre creixent d'empreses que estan apostant per aquesta oportunitat de negoci, però és cabdal que els governs i les administracions ho incorporin com a prioritat a les agendes polítiques per tal d’aprofitar al màxim els beneficis que pot aportar el sector i de donar-li l'empenta definitiva


13/07/2023

Els efectes positius de les infraestructures naturals, en termes mediambientals, econòmics, laborals, socials o de costos de construcció i manteniment, posen de manifest fins a quin punt poden contribuir a un desenvolupament sostenible i, per tant, com n’és d’important que tots els nivells de govern hi apostin de manera decidida amb estratègies de suport directe i indirecte, com ara: la modificació dels marcs reguladors, la creació dels incentius adequats per tal que empreses i comunitats s'hi sumin, la incorporació de la sostenibilitat en els criteris d'inversió en infraestructures i en les estratègies de desenvolupament local, la formació dels tècnics municipals en aquest tema, l’aprofitament de totes les possibilitats de col·laboració públic-privada, o l’impuls d’estratègies de coproducció amb les organitzacions comunitàries.

Com a mostra del valor potencial de les solucions basades en la natura, la publicació exposa projectes en diversos àmbits, països i escales, que han tingut un gran impacte positiu tant a nivell d’utilitat pública com privada, com són: la cooperativa Fermes de Figeac (França) dedicada a fomentar pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient, la regeneració dels boscos d'algues a Noruega, el projecte de construcció de façanes verdes en edificis públics i privats a Alemanya, el concurs d'idees organitzat pel comtat de Wicklow (Irlanda) per a la rehabilitació del camí paral·lel al riu Slaney, la construcció d'un sistema natural de drenatge per evitar les inundacions a la ciutat de Málaga, la iniciativa per comercialitzar els bolets produïts pel bosc de Borgotaro (Itàlia) per afavorir una bona gestió forestal del bosc, l'impuls del turisme rural i agrícola a la regió italiana d'Emilia-Romagna, o les activitats de l'ONG Ecos do Sur (La Corunya) que dona feina a col·lectius vulnerables (immigrants, persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, etc.) per al manteniment de zones enjardinades del municipi.