ODS número 11. Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

La xarxa de "Ciutats C40" és una aliança de 96 grans ciutats d'arreu del món, entre les quals s'hi inclou Barcelona, que s'han compromès a adoptar mesures climàtiques ambicioses per crear entorns urbans més saludables i sostenibles per a tothom


08/02/2024

Per aconseguir-ho estan posant en marxa estratègies innovadores encaminades a establir zones de baixes emissions, que inclouen accions com ara:

- La restricció de trànsit a determinats carrers, com s'ha començat a implementar a la ciutat d'Oxford.

- Plans de reforma urbanístics per donar prioritat al transport públic i als mitjans de desplaçament actius en districtes sencers, un model que s'ha començat a aplicar a Oslo i Auckland.

- L'establiment de cercles concèntrics amb una gradació creixent de les mesures de restricció de la circulació de vehicles, com s'ha fet a Londres, Milan o Seul.

- La implantació de peatges urbans, com s'ha fet a Londres o s'ha projectat per a Oxford.

- El model de superilles, zones pacificades per afavorir un ús veïnal, que s'està desplegant a la ciutat de Barcelona.

- L'expansió de la xarxa de punts de càrrega, com s'ha planificat a Amsterdam.

De la visió conjunta de les experiències de les ciutats C40 es desprèn que per aconseguir desplegar zones de baixes emissions és necessari impulsar plans multidimensionals, implementats de manera coordinada, gradual però també ambiciosa, amb mesures de penalització i d'incentivació, i que apostin per:

- Incrementar la proporció de trasllats a peu i amb bicicleta.

- La priorització i connectivitat del transport públic.

- La reducció del volum de vehicles.

- L'ús de vehicles de zero emissions i l'eliminació gradual dels vehicles amb combustibles fòssils.

- La participació de les comunitats en el disseny de les estratègies de transformació.

El bagatge acumulat per algunes d’aquest mesures que ja fa alguns anys que estan en funcionament demostra que, no només aconsegueixen reduir les emissions de gasos defecte hivernacle, sinó que també afavoreixen una disminució de les congestions urbanes, ciutats més tranquil·les, aire més net, espais més saludables i carrers més segurs.