ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Millorar la seguretat dels carrers continua essent un repte pendent a moltes ciutats que desafavoreix l'ús de mitjans de desplaçament actius
Els exemples que es recullen en l’informe que us adjuntem demostren com, lluny del què s'acostuma a pressuposar, es poden aconseguir progressos en aquesta matèria de manera assequible i ràpida, amb projectes com els que us exposem a continuació


19/02/2024

- L’ampliació de voreres prop d'encreuaments o de cantonades:

- Els passos de zebra amb vorera elevada als extrems.

- L'alternança a banda i banda d'aparcaments o jardineres al carrer fent una traçada en ziga-zaga.

- Les illes refugi en avingudes amples.

- La instal·lació de passos estrets i/o elevats en punts estratègics dels carrers.

- La construcció de rotondes.