El qual preveu una inversió calculada en un total de 15.367 milions d'euros


18/03/2024

El Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana constitueix el component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Té com a objectius principals:
- L'impuls a la rehabilitació del parc edificat a Espanya, en línia amb la Renovation Wave europea (aquí la informació).
- L'increment del parc d'habitatge de lloguer social en edificis energèticament eficients, contribuint a l'activació d'aquest sector, que a Espanya suposa el 2,5% del total davant el 5% de la mitjana europea, i la generació d'ocupació i activitat a curt termini.

El Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic treballen en col·laboració, diu la informació, en aquest ambiciós pla que té, a més, com a objectiu específic, assolir unes taxes de rehabilitació energètica significativament superiors a les actuals que permetin avançar-ne el compliment dels objectius de rehabilitació contemplats en diferents plans estatals.

El pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana preveu una inversió calculada en un total de 15.367 milions d'euros, dels quals 10.820 milions procedeixen del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. La resta s'estima aproximadament un 30% del total de la inversió (4.547 milions) procedirà de finançament privat.

De la informació es calcula que dels programes de rehabilitació suposin un creixement de 188.300 llocs de treball directes i tinguin un impacte al PIB de 13.500 milions.

El punt de partida, del pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana té el potencial i recorregut tenint en compte que:
- El 45% dels edificis a Espanya és anterior al 1980.
- Al voltant d'un milió d'habitatges estan en estat deficient, dolent o ruïnós.
- El 75% dels edificis residencials no són accessibles.
- El 40% dels edificis de quatre plantes o més no tenen ascensor.

Els objectius del programa són:
- Multiplicar per deu la xifra actual de rehabilitacions anuals la pròxima dècada, passant de les 30.000 actuals a unes 300.000 a l'any de mitjana per assolir la rehabilitació energètica d'1,2 milions d'habitatges entre el 2021 i el 2030.
- Que a mitjan 2026 s'hagin fet 510.000 actuacions de renovació en habitatges que permetin una reducció d'entre el 30 i el 45% del consum d'energia primària no renovable.

Aquestes actuacions s'estan duent a terme a través d'un model de cogovernança amb les comunitats autònomes i les administracions locals, a les quals transfereixen els fons per implementar aquestes mesures que van encaminades a aconseguir que els edificis, i sobretot els habitatges:
- Redueixin els consums energètics: mitjançant la millora dels aïllaments.
- Utilitzen energies renovables: per impulsar la descarbonització i integració de renovables, combatent així la pobresa energètica.

Els projectes del pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana amb les seves respectives previsions econòmiques disposen dels diferents:
  • Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns urbans.
  • Programa de construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.
  • Programa de rehabilitació energètica d'edificis (PREE) que promou la rehabilitació energètica d'edificis d'habitatges existents.
  • Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP).
  • Programa d'ajuts per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola.
A l'enllaç els programes els teniu amb més detall.

Cal recordar sobre aquest tema que l'addenda del PRTR va incorporar el passat mes d'octubre de 2023 al Component 2 un nou programa de préstecs ICO per a la construcció i rehabilitació d'habitatge destinat al lloguer social o a preu assequible.

Font: Govern d'Espanya - 13 de març 2024.