ODS número 1: Fi de la Pobresa i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Una part de les mesures d'urgència adoptades durant els primers mesos de la pandèmia de la Covid-19 van anar encaminades a oferir un allotjament a les persones que dormien al carrer


19/04/2024

Aquest esforç és un valuós capital de coneixement i de recursos que pot servir com a punt de partida per avançar en l’erradicació i la prevenció del fenomen del sensellarisme, generalitzant l’aplicació d’estratègies que van demostrar la seva efectivitat durant la pandèmia, com ara:

- Desconcentrar els albergs d'acollida per diversos punts de la ciutat.

- Oferir serveis d'emergència (habitatges temporals, ajudes econòmiques, accés a pensions, etc.) per prevenir que la gent acabi al carrer.

- Incrementar la flexibilitat de les normes d'elegibilitat per accedir als serveis d'acollida.

- Complementar els serveis bàsics amb serveis d'assessorament (educatiu, laboral, financer, etc.) per afavorir la sortida de les situacions de pobresa.