ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

La transició verda, sumada a altres grans processos globals com el procés de digitalització o el canvi demogràfic, està transformant les economies, els mercats de treball i el sistemes formatius dels municipis
Un context disruptiu que requereix de les polítiques públiques adequades per tal d'aprofitar-ne les oportunitats i de minimitzar-ne les riscos


22/04/2024

Posant el focus en l'àmbit laboral, evitar que ningú quedi endarrere en aquest nou context requereix de la implementació de nous programes de formació i d'ocupació per aconseguir donar resposta a la demanda de nous perfils professionals relacionats amb l'economia verda i per evitar l'expulsió del mercat laboral dels treballadors/es dels sectors més afectats.

Això, des de la perspectiva local, s’ha de traduir, en l’adopció de polítiques d'ocupació i de formació que permetin: atreure els joves a la formació en aquesta matèria, oferir cursos de requalificació professional per a treballadors/es en risc, organitzar programes de pràctiques en empreses dels sector emergents, implicar els serveis públics d'ocupació perquè posin en valor les noves oportunitats laborals, habilitar serveis d'assessorament per fomentar l'emprenedoria verda o establir mecanismes de cooperació entre els diferents actors del municipi (sector empresarial, comunitats, institucions educatives, etc.) per tal de pilotar la transició.