El 15 de gener de 2019, va comparèixer davant la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’espais agraris el senyor Pere Montaña Josa, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa en relació a la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’espais agraris, dins la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya

17/01/2019