El 29 de gener de 2019, va comparèixer davant la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, alcalde de Sant Andreu de la Barca i Representant de l’FMC al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en relació a la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, dins la Comissió de Salud del Parlament de Catalunya

31/01/2019