Decret 60/2024, de 18 de març, publicat al DOGC número 9125, de 19 de març de 2024

19/03/2024

Avui ha sortit publicat al DOGC el decret de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el diumenge 12 de maig, i queda dissolt el Parlament de Catalunya, elegit el dia 14 de febrer de 2021.

Les circumscripcions electorals de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona elegiran, respectivament, 85, 17, 15 i 18 diputats; i la campanya electoral durarà quinze dies, començarà a les zero hores del 26 d'abril de 2024 i acabarà a les vint-i-quatre hores del 10 de maig de 2024.

Us adjuntem també l'enllaç al decret que estableix les normes complementàries per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024. Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya, és procedent adoptar les disposicions complementàries que regeixen aquests comicis, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Entre d’altres qüestions, aquest decret es refereix a les meses i seccions electorals, el cens electoral, la col·locació de pancartes i actes de propaganda, la designació dels apoderats i interventors o les despeses dels ajuntaments i les juntes electorals.