Resolució ACC/1291/2024, de 16 d’abril, publicada al DOGC número 9147, de 22 d’abril de 2024

29/04/2024

Mitjançant aquesta resolució s’estableixen els programes i els nivells educatius de l'alumnat que es beneficiarà dels programes escolars de fruites i hortalisses i de llet i de les mesures d'acompanyament proposades per al curs escolar 2024/2025.

Així mateix, s’obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de fruites i hortalisses i de llet del curs 2024/2025. Els centres educatius que vulguin participar en els programes escolars del curs escolar 2024/2025 han de presentar al DACC, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta resolució al DOGC, la sol·licitud per a l'adhesió als programes mitjançant el procediment telemàtic aprovat en l'Ordre ACC/194/2022, d'1 d'agost (DOGC núm. 8724, de 4.8.2022).ucació