Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

21/05/2024

Les actuacions subvencionables del Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis: PREE 5000 - ICAEN, s'han de realitzar en edificis o habitatges situats en municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants amb totes les seves entitats singulars de població de fins a 5.000 habitants).

Usos dels edificis complets (opció A de les bases reguladores):
- Edificis d'habitatge unifamiliar.
- Edificis residencials col·lectius.
- Edificis d'altres usos (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Requisits de les actuacions:
- Reduir el consum d'energia primària no renovable mínimament un 30%.
- Millorar la qualificació energètica de l'edifici en almenys una lletra en l'escala d'emissions de CO2, excepte en edificis amb qualificació A o sense procediment de qualificació energètica, on es requereix una reducció del 30% en el consum d'energia primària no renovable.

Tipologies d'actuacions:
- Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
- Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en instal·lacions tèrmiques.

Normativa i restriccions:
- Les actuacions en edificis de nova construcció, ampliacions o canvis d'ús no seran subvencionables.
- Compliment de les exigències DNSH (Do Not Significant Harm) en la gestió de residus de construcció i demolició.
- Prohibició d'ús d'amiant i substàncies preocupants en materials de construcció, amb justificació del tractament de residus d'amiant.

Destinataris dels ajuts:
- Persones físiques o jurídiques, comunitats de propietaris, empreses explotadores o concessionàries d'edificis, empreses de serveis energètics (ESEs), ajuntaments, entitats del sector públic institucional, comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Pressupost per a Catalunya: 43.924.660 euros.
- Inicial: 5.574.330 euros.
- Ampliacions: 5.574.330 euros (2022), 19.000.000 euros (2023) i  14.460.000 euros (2024).
 
La vigència del programa és fins al 31 de juliol de 2024.

A l'enllaç la informació de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per fer tota la tramitació del PREE 5000 a Catalunya.

(Aquí) més informació al web.