Resolució DSO/1876/2024, de 24 de maig, publicada al DOGC número 9175, de 3 de juny de 2024

05/06/2024

En virtut d’aquesta Resolució, s’inclouen a l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, l'annex 60, sobre les condicions d'execució i els criteris de provisió per als serveis de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual o física, i l'annex 61, sobre els serveis d'atenció diürna ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual o física, en règim de gestió delegada, amb el redactat que s'annexa a aquesta Resolució.