Resolució EMT/1923/2024, de 24 de maig, publicada al DOGC numero 9176, de 4 e juny de 2024

05/06/2024

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2024, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre, EMT/185/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 27 de setembre, DOGC núm.8513.

L'actuació subvencionable consisteix en l'ajut a la contractació, d'entre una i quatre setmanes senceres de contracte laboral en l'àmbit de les campanyes agràries.

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia hàbil posterior a la data de publicació d'aquesta Resolució, i finalitza a les 15.00 hores del 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Les actuacions subvencionables s'han d'executar prèviament a la presentació de la sol·licitud corresponent, i en cap cas serà subvencionable un nombre de setmanes superior a l'efectivament executat.