• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Comunitats productores d'energia renovable
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Comunitats productores d'energia renovable


ODS número 7: Energia assequible i no contaminant i ODS número 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Les organitzacions comunitàries, grups de ciutadans, emprenedors socials o institucions públiques poden fer una valuosa contribució a la transició energètica invertint, produint i/o distribuint energia renovable. Això, a més de beneficis mediambientals directes, aporta d'altres efectes positius indirectes per a la comunitat com són la creació de llocs de treball, el desenvolupament econòmic, l'abaratiment de l'energia, l'autosuficiència i la cohesió social


12/03/2020

El paper de les administracions públiques, si no tenen capacitat d'actuar com a impulsores d'aquest tipus de projectes, ha de ser, si més no, el d'actuar com a facilitadores: oferint assessorament, adequant la regulació per tal de simplificar-ho al màxim, i habilitant ajudes econòmiques o beneficis fiscals.

S'exposen experiències reixides de Joensuu (Finlàndia) on un grup de propietaris forestals van crear una cooperativa per oferir aigua calenta a edificis públics aprofitant la biomassa resultant de la neteja de boscos; o de la regió de Rabat (Malta) on s'ha instal·lat un hort solar en el què els habitants de la zona poden fer inversions a petita escala.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC