• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020
Subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020


La Resolució TES/1764/2020, de 16 d juliol, publicada al DOGC número 8183, de 22 de juliol, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’aquestes subvencions

22/07/2020

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1651/2018, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 7664, de 16 de juliol de 2018).

D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament, mitjançant el tràmit que trobareu al web de tràmits.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza el dia 15 de setembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Web tràmits


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC