• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Recurs contra el Decret llei del Govern de la Generalitat de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; el Decret llei pel qual es modifica l'anterior i l'Acord del Parlament de convalidació d'aquest últim
Recurs contra el Decret llei del Govern de la Generalitat de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; el Decret llei pel qual es modifica l'anterior i l'Acord del Parlament de convalidació d'aquest últim


Recurs d’inconstitucionalitat número 2577-2020, publicat al DOGC número 8184, de 23 de juliol de 2020

25/07/2020

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 14 de juliol de 2020, ha acordat admetre a tràmit el Recurs d'inconstitucionalitat número 2577-2020, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés, contra el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2020, de 21 de gener, pel qual se modifica l'anterior, i l'Acord del Parlament de Catalunya de 4 de març de 2020, de convalidació d'aquest últim.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC