• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Canvis en la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya
Canvis en la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya


Resolució TES/2438/2020, de 2 d'octubre, publicada al DOGC número 8242, de 7 d’octubre de 2020, modifica el reglament d’aquesta mesa, aprovat per la Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril

07/10/2020

L'article 73 del Decret 75/2014, de 27 de maig, estableix que les adjudicacions directes d'habitatges, de propietat o gestionats per administracions o entitats públiques, que tenen per objecte fer front a situacions d'emergència social d'acord amb el contingut de l'article 92.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, s'han de fer a proposta d'una Mesa de Valoració d'emergències econòmiques i socials.

Atès que els habitatges del parc públic que es cedeixen a entitats adherides a la Xarxa d'Inserció poden estar ocupats per persones amb necessitats d'atenció i seguiment social permanent, i que aquestes finalitats no s'ajusten a les situacions d'emergència social que ha de satisfer la Mesa indicada, cal modificar l'article 3.j) del Reglament, en el sentit d'excloure de la Mesa els casos de la Xarxa d'Inserció que siguin procedents del parc públic o de gestió pública en general, i tinguin necessitat d'atenció i seguiment social permanent.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC