• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Acord en relació amb el Reial decret d’ingrés mínim vital
Acord en relació amb el Reial decret d’ingrés mínim vital


La Resolució EXI/2369/2020, de 22 de setembre, publicada al DOGC número 8242, de 7 d’octubre de 2020, fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat relatiu al Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital

07/10/2020

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha adoptat l'acord següent:

1. Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies competencials suscitades respecte dels articles 17.1; 22.1 i .2; 24.1; 25.1 i .2; 26.1 i .2; 28.1 i .3; 30.3.h); 31.3.d); 33.2.g); les disposicions addicionals primera i quarta; la disposició transitòria primera.1, .5, .8, .9 i .10 i la disposició final novena del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

2. Designar un grup de treball per proposar a la Subcomissió la solució que escaigui.

3. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest acord al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC