• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica el Reglament General de Conductors
Es modifica el Reglament General de Conductors


El Reial Decret 971/2020, de 10 de novembre, publicat al BOE número 297, d’11 de novembre, reforma el Reglament General de Conductors per incorporar, de manera parcial, la Directiva (UE) 2018/645 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d'abril de 2018, relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, i la Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre, sobre el permís de conducció

11/11/2020

Els seus principals punts són:

­ Es redueix l'edat mínima exigible per a conduir camions als 18 anys havent aprovat el Certificat d'Aptitud Professional (CAP) de 280 hores de durada. Fins ara l'edat establerta eren els 21 anys.

­ Es redueix també l'edat mínima exigible per a conduir autocars a 18 anys, però només sense passatgers i en un radi màxim de 50 km. Només serà a partir dels 21 anys i amb el CAP de 280 hores quan podran portar passatgers.

­ Amplia de 3.500 kg a 4.250 kg el pes de les furgonetes que es poden conduir en territori nacional amb el permís B per al transport de mercaderies, solament quan l'increment de la massa es degui als nous sistemes de propulsió. És una mesura que afavoreix l'ús de combustibles alternatius no contaminants.

El reial decret també introdueix algunes millores en les proves de capacitació necessàries per a obtenir el permís de conducció. Entre altres:

­ Especifica els equips de protecció obligatoris que han de portar els aspirants en les proves de destresa i de circulació per a l'obtenció dels permisos de moto.

­ Estableix la possibilitat que, en determinats casos i prèvia valoració mèdica i mecànica individualitzada, es puguin autoritzar l'accés als permisos de conducció de camions i autobusos de persones amb problemes associats al sistema locomotor. Els avanços en pròtesis i vehicles fan possible que aquestes persones puguin obtenir aquests permisos.

Les modificacions relatives al Reglament de Conductors entraran en vigor l'endemà de la publicació del reial decret al BOE, és a dir el 12 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC