• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures en matèria de Seguretat Social i altres mesures fiscals de suport social
Mesures en matèria de Seguretat Social i altres mesures fiscals de suport social


Reial decret llei 25/2021, de 8 de novembre, publicat al número 268, de 9 de novembre de 2021

09/11/2021

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei pel qual es concedeix un crèdit extraordinari de 5.012 milions d'euros a la Seguretat Social. El seu objectiu és equilibrar en els comptes la despesa derivada de la COVID.

Així mateix, destaquem que a l’article 2 s’estableix el finançament de les ampliacions de crèdit en el pressupost de les entitats del sistema de la Seguretat Social i a l’article 3 el finançament de les ampliacions de crèdit en el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

El present reial decret-llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 9 de novembre de 2021.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC