• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament d'Educació
Es crea el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament d'Educació


Acord GOV/187/2021, de 23 de novembre, publicat al DOGC número 8551, de 25 de novembre de 2021

25/11/2021

S'acorda crear el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament d'Educació, amb la finalitat de possibilitar l'ampliació de les actuacions en infraestructures educatives orientades a la seva millora energètica i de salut, incrementar la capacitat inversora dels darrers anys i poder desplegar el programa de retirada de mòduls estructurals del parc escolar català.

El Programa té una vigència de dos anys, a partir de la seva aprovació, sense perjudici de la seva pròrroga dins el termini màxim establert.

L'objecte del Programa és dotar de recursos necessaris per disposar de capacitat per a les actuacions vinculades a la gestió dels projectes d'obra que s'implementin, en el cas dels efectius directament vinculats al programa operatiu, i fer el suport tècnic d'assistència que ha de permetre fer avançar les obres, en el cas de les dotacions d'assistència tècnica. En concret, es preveu la incorporació de 32 efectius amb vinculació de personal funcionari, 29 per a tasques directament vinculades al programa operatiu i tres per a tasques vinculades a activitats d'assistència tècnica a les actuacions principals amb la distribució prevista en aquest Acord.

L'adscripció orgànica del Programa correspon a la Secretaria General i la direcció de les actuacions a la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Educació.

Les necessitats de personal d'aquest Programa s'han de cobrir mitjançant els sistemes de provisió previstos en la normativa vigent i de les previsions contingudes en l'Acord del Govern vigent sobre nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

La despesa per finançar aquest Programa, en el cas dels 29 llocs de contingut funcional directament vinculats al programa operatiu, que es cofinança el 50% a través del programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER i el 50% a través dels recursos procedents de reemborsament del FEDER per actuacions ja finançades anticipadament per la Generalitat de Catalunya. En el cas dels tres llocs d'assistència tècnica, el finançament s'efectuarà en la seva integritat a càrrec de fons de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC