• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Distribució territorial dels crèdits destinats al Programa d'impuls d'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil
Distribució territorial dels crèdits destinats al Programa d'impuls d'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil


Resolució de 23 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre

29/12/2021

Es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 25 de novembre de 2021, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial dels crèdits destinats al Programa d'impuls d'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil (1-2 anys), en el marc del component 21 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La Conferència Sectorial d'Educació, en la seva reunió de 25 de novembre de 2021, ha aprovat l'Acord pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per Comunitats Autònomes destinats al Programa d'impuls d'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil amb noves places de titularitat pública, prioritàriament per a nenes i nens d'1 i 2 anys, en l'exercici pressupostari 2021, en el marc del component 21: «Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0-3 anys» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), per import de 200.790.000,00 euros. En el cas de Catalunya, l’import és de:

Places d’educació infantil (MRR)

Any 2021

Total

Any 2022

Total

Any 2023

Total

CATALUNYA.

33.424.433,00

55.104.270,00

22.435.154,00

La distribució d'aquests fons és merament indicativa per a 2022 i 2023 i està subjecta a aprovació per Conferència Sectorial en l'exercici corresponent.

El termini d'execució del Programa d'impuls d'escolarització en el Primer Cicle d'Educació Infantil amb noves places de titularitat pública, prioritàriament per a nenes i nens d'1 i 2 anys, corresponent al pressupost de l'any 2021 serà des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de l'any 2022.

El termini d'execució del Programa d'impuls d'escolarització en el Primer Cicle d'Educació Infantil amb noves places de titularitat pública, prioritàriament per a nenes i nens d'1 i 2 anys, corresponent al pressupost de l'any 2022, està previst que sigui des de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de l'any 2023.

El termini d'execució del Programa d'impuls d'escolarització en el Primer Cicle d'Educació Infantil amb noves places de titularitat pública, prioritàriament per a nenes i nens d'1 i 2 anys, corresponent al pressupost de l'any 2023, està previst que sigui des de l'1 de gener de 2024 fins al 15 de setembre de l'any 2024.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC