• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Reduir les desigualtats mitjançant el transport públic
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Reduir les desigualtats mitjançant el transport públic


ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures i ODS número 10: Reducció de les desigualtats
La millora de les infraestructures de transport genera efectes positius immediats per a les empreses, les persones i els barris/municipis: facilita l'accés dels treballadors a serveis i a llocs de treball, afavoreix la connexió de les empreses amb nous consumidors i a nous mercats, promou l'arribada de nous residents, afavoreix la creació d'economies d'aglomeració, redueix la dependència del cotxe i la contaminació, revaloritza les propietats del voltant, facilita l’accessibilitat dels infants i joves o oportunitats educatives, etc.


30/12/2021

Aquesta capacitat de distribuir "prosperitat" i "sostenibilitat" fa de les inversions en matèria de transport públic un  potent instrument per reduir les desigualtats urbanes sempre que se segueixin els criteris adequats: prioritzar el principi de l'accessibilitat al de la mobilitat, impulsar un model de ciutat de 15/30 minuts, garantir la proximitat de tots els residents a una parada de transport públic i adoptar mesures que contrarestin el risc d'augment del preu de l'habitatge que provoca la millora de les comunicacions.

I també les converteix en una de les eines imprescindibles per impulsar la transició cap a la descarbonització de les ciutats: diversificant l'oferta de transports públics (amb opcions de micro i macromobilitat), facilitant el desplaçament amb mitjans actius, electrificant al màxim els vehicles de transport públic, possibilitant la intermodalitat, etc.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC