• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Centres d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual
Centres d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual


La Resolució de 14 de juny de 2022, publicada al BOE número 147, de 22 de juny de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat, pel qual s'aproven els criteris de distribució territorial i la distribució resultant per a l'execució dels crèdits pressupostaris destinats a la creació dels centres d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es formalitzen els compromisos financers resultants

22/06/2022

La Conferència Sectorial d'Igualtat, en la seva reunió del dia 27 de maig de 2022, va acordar els criteris de distribució del crèdit destinat a la creació de centres d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual, per import de 46.200.000 euros, així com la distribució resultant.

La inversió consisteix en la creació de centres d'assistència integral 24 hores a víctimes de violència sexual en totes les províncies i les ciutats amb Estatut d'Autonomia. S'implantarà almenys un en cada província. A Espanya hi ha 52 províncies i únicament dues províncies compten actualment amb aquesta mena de centre: el primer va ser implementat a Madrid en 2019; el segon, a Astúries en 2020. Aquests centres de crisis oferiran acompanyament i informació telefònica, telemàtica i presencial, les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Complint amb criteris d'atenció permanent i actuació urgent, els centres facilitaran atenció psicològica, jurídica i social per a víctimes, familiars i persones de l'entorn, mitjançant personal suficient i qualificat. A més, l'entrada en funcionament del centre de crisi 24 hores haurà d'estar precedida de l'aprovació d'un protocol d'actuació i coordinació de les persones professionals que integren el centre i d'aquestes amb els altres professionals implicats (per exemple, personal sanitari). L'import total d'aquesta inversió és de 66.000.000 euros i serà executada, per raó de competències, per les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia.

El cronograma previst és el següent:

– 2021: S'ha repartit el 30 % dels fons a les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia (19.800.000 euros).

– 2022: Autorització mitjançant Acord del Consell de Ministres per a sotmetre a la Conferència Sectorial d'Igualtat els criteris de distribució i la distribució resultant del 70 % dels fons a les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia (46.200.000 euros) i aprovació per la citada Conferència Sectorial.

– 2023: Posada en condicions de funcionament del servei en totes les províncies i ciutats amb Estatut d'Autonomia.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC