• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
Subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica


Resolució EMT/1918/2022, de 15 de juny, publicada al DOGC número 8694, de 22 de juny de 2022

22/06/2022

S'obre la convocatòria corresponent a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions previstes per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, establertes en la base 1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. (DOGC núm. 7673 de 27 de juliol), modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre).

Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta resolució són les que recull la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 15 de setembre de 2022 inclòs.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC