• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Com poden els governs subestatals crear ecosistemes digitals més equitatius
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Com poden els governs subestatals crear ecosistemes digitals més equitatius


ODS número 10: Reducció de les desigualtats

A mesura que es generalitzen els serveis públics en línia (fins i tot en àmbits tan bàsics com la sanitat, l'educació o els serveis socials) també s'incrementen els riscos d'excloure ciutadans i ciutadanes que, ja sigui per manca de capacitat econòmica o de coneixements digitals, tenen dificultats per accedir-hi. Un exemple molt clar ha estat el procés de vacunació per la COVID-19 que, tant els avisos com el sistema per demanar cita s'han gestionat fonamentalment a través de mitjans electrònics i això ha suposat un gran obstacle per a molts col·lectius especialment vulnerables


18/05/2023

Lluitar contra les fractures digitals requereix una atenció proactiva i un esforç d'inversió, sobretot per part dels ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania, partint de la base que les telecomunicacions han deixat de ser un luxe per esdevenir una necessitat bàsica (com ho són l'abastiment d'aigua, el subministrament d'energia o el transport públic).

En aquest sentit cal, sobretot, centrar els esforços en: 1) garantir la disponibilitat universal de serveis de banda ampla, 2) facilitar l'accés a dispositius electrònics, 3) instal·lar les infraestructures necessàries per assegurar que les telecomunicacions de banda ampla arriben a tots els barris i a tot el territori, i 4) oferir formació d'alfabetització digital i serveis d’ajuda adaptats als col·lectius que ho necessitin.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC