El Departament de Drets Socials, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han programat per al dimecres 1 de juny una breu formació telemàtica sobre el nou model del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) a la província de Barcelona, adreçada a electes i tècnics municipals i comarcals de la demarcació de Barcelona


26/05/2022

El SIS és un servei d’intervenció socioeducativa no residencial i diürn que té com a finalitat fonamental assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda dels infants o adolescents que el servei atén, tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic que necessiten per a un desenvolupament integral adequat. L’objectiu d'aquest nou model és situar la família com a unitat social bàsica que vetlla per la protecció i el desenvolupament dels seus membres, amb possibilitats de millora i canvi, tenint en compte els diferents nivells de risc.

La progressiva implementació del nou model SIS ha provocat que els ens locals de la província de Barcelona vulguin adaptar els seus models d’intervenció.

Amb aquesta formació volem intentar resoldre els dubtes que puguin sorgir a les vostres administracions, poder valorar conjuntament les vostres demandes i conèixer les vostres necessitats.