ODS número 3: Salut i Benestar, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

Les zones urbanes associades a hàbits més saludables durant la infància són aquelles que compten amb més espais verds i que no estan travessades per cap carretera important, segons es desprèn d'un estudi fet amb nens i nenes de sis països europeus


24/11/2023

Del treball es desprèn en concret que els infants que tenen accés a zones naturals realitzen més activitat física, dediquen menys temps a hàbits sedentaris, dormen més, i utilitzen més els mitjans de transport actius. I va trobar també que la presència d'una carretera principal s'associava amb una menor durada del son (4,80 minuts menys de mitjana al dia).

Uns resultats que tenen profundes implicacions per a les polítiques de planificació urbana, ja que reforcen la necessitat d’apostar per un model urbà que prioritzi la vegetació i les zones verdes i que tingui en compte la contribució que pot fer en la millora de l'estat de salut infantil i dels adults.