• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions del Programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021
Subvencions del Programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021


El Departament de Territori I Sostenibilitat destina 3.769.388 euros a les promocions d'habitatges de nova construcció, les promocions d'habitatges procedents de la rehabilitació d'edificis i les promocions d'habitatges amb obres en curs paralitzades que es reprenguin fins a la seva finalització, sempre que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys, i que disposin de la corresponent resolució de qualificació provisional obtinguda amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de subvencions (Resolució TES/1755/2020, de 17 de juliol, publicada al DOGC número 8183, de 22 de juliol)

22/07/2020

Poden ser beneficiaris de les subvencions els promotors d'habitatges amb protecció oficial que s'indiquen a continuació:

a) Les persones físiques majors d'edat.

b) Les entitats de dret privat.

c) Les fundacions, empreses d'economia socials i les seves associacions, cooperatives d'autoconstrucció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d'utilitat pública i aquelles a les quals es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 23 de juliol de 2020 i finalitza el dia 7 d'agost de 2020, inclòs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC