• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Comunitats inclusives i dinàmiques
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Comunitats inclusives i dinàmiques


ODS número 1: Fi de la pobresa; número 2: Fam zero; i número 10: Reducció de les desigualtats
L'increment de població i d'activitat econòmica a les ciutats s'ha vist acompanyat d'un augment de les desigualtats intraurbanes, cosa que s’ha traduït amb la persistència de bosses de pobresa, d'activitats d’economia informal, de situacions d'exclusió social, de desnutrició infantil o de segregació residencial per causes econòmiques o racials; i els governs locals són els que es troben 'a primera línia' a l'hora d'afrontar aquest repte, amb recursos insuficients i amb molt poc marge de maniobra ja que la major part de les partides pressupostàries ja estan compromeses


13/11/2020

I malgrat l’escassetat de mitjans, els serveis municipals de molts països d’arreu del món estan aconseguint petites victòries. Com s’ho fan? Les evidències internacionals mostren que les estratègies més efectives són les que, a partir d'un enfocament participatiu, han combinat: mesures per afavorir la igualtat d'oportunitats (programes de formació, lluita contra l'absentisme escolar, serveis universals d'educació infantil, dinamització econòmica dels barris desafavorits i serveis de transport entre aquests barris i les zones amb més oportunitats laborals), iniciatives per millorar la qualitat de vida a les zones empobrides (projectes de regeneració de barris, programes de rehabilitació d'habitatges o promocions d'habitatge social), i l'aposta per un model de ciutat compacte amb barris multifuncionals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC